A Postás SE Labdarúgó szakosztályának Szervezeti és Működési Szabályzata

1.§ 

 • A Postás SE Labdarúgó Szakosztályának működését a Postás SE Labdarúgó Szakosztályának Alapító okirata szabályozza. A Labdarúgó szakosztály vezető szervezete az elnökség 

2.§

A Labdarúgó Szakosztály Elnökségének tagjai:

 • szakosztályelnök
 • szakosztályvezető
 • szakmai igazgató

3.§ 

 • A Labdarúgó szakosztály  elnökét ill. az elnökség tagjait a Postás SE elnöksége nevezi ki és hívja vissza
 • A Labdarúgó szakosztály elnökének és tagjainak kinevezése 5 évre szól 

4.§ 

A Labdarúgó szakosztály feladata:

 • a szakosztály középtávú stratégiai koncepciójának a megalkotása
 • rövidtávú program készítése, irányelvek kidolgozása, feladatok delegálása, a végrehajtás ellenőrzése
 • kapcsolattartás az egyesület egyéb szakosztályaival

5.§ 

A Labdarúgó szakosztály elnökségi ülései:

1)   üléseit szükség szerint, de legalább kéthavonta tartja

2)   az  Elnökség akkor határozatképes, ha a bizottsági ülésen a bizottság tagjainak több mint fele részt vesz

3)   határozathozatal egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt

6.§ 

Az Elnökség működése:

 • az elnökség  munkaterv alapján dolgozik

7.§

Képviseleti jog:

 • A Labdarúgó Szakosztályt az elnök, távollétében meghatalmazás alapján bármelyik elnökségi tag képviselheti

8.§ 

Elnök feladatai:

 • szervezi és koordinálja a szakosztály és az elnökség munkáját
 • az Elnökségi ülés napirendi pontjait kijelöli
 • harmadik szervezet felé képviseletet gyakorol
 • üléseket levezeti

9.§ 

Titkár feladatai:

 • az elnökségi üléseken a jegyzőkönyv vezetése
 • az elnökség által meghatározott, az elnökség munkájával kapcsolatos  feladatok végrehajtása

 

Budapest, 2012-03-09