Tisztelt Szülő!

A gyermekük sportolása és nevelése számunkra is fontos. Ennek elvégzéséhez kérjük támogatásukat! Elvárjuk edzőinktől, játékosainktól, szülőktől és hozzátartozóitól, hogy mindenki segítse a fiatalok ez irányú tevékenységét, és kövesse a sport írott és íratlan viselkedési szabályait, elvárásait!

Ez ajánlás, és azt szeretnénk, ha minél többen ennek szellemében, eszerint viselkedve vennének részt egyesületünk foglalkozásain, mérkőzésein, s akár ezen kívül is. E szabályokat igyekszünk betartatni mindenkivel, az ezzel nem egyetértőket meggyőzni.

 • Ezennel fogadom, hogy gyermekem a fiatalok sportjában a szülői etikai kódex ismeretében vesz részt. 
 • Betartom a sportszerű viselkedés szabályait, a játékosokat, edzőket, játékvezetőket és minden hivatalos személyt támogatok minden mérkőzésen vagy egyéb ifjúsággal kapcsolatos eseményben. 
 • Fizikai és erkölcsi támogatást nyújtok személyes példamutatással a gyermekemnek a győzelem elérése érdekében. 
 • Törekszem arra, hogy gyermekem biztonságos és egészséges környezetben játszhasson. 
 • Elvárom, hogy gyermekemmel felelős és jól képzett edző foglalkozzon (aki betartja az edzők etikai kódexében foglaltakat.) 
 • Támogatom az edzőket, játékvezetőket és minden hivatalos személyt, annak érdekében, hogy gyermekem mindig pozitív és élvezetes élményt kapjon. 
 • Elvárom, hogy a sportolási környezet dopping-, drog-, cigaretta- és alkoholmentes legyen, és  visszautasítom minden sporteseményen ezek használatát. 
 • Tudom, és emlékezni fogok, hogy a játék a gyermekeké és nem a felnőtteké. 
 • A tőlem telhető legtöbbet megteszem annak érdekében, hogy örömöt okozzon a sport a gyermekemnek. 
 • Példamutatásommal is arra nevelem gyermekemet, hogy társait, ellenfeleit, edzőket, játékvezetőket, minden hivatalos személyt, és valamennyi szurkolót mindennemű megkülönböztetés nélkül kezelje nemi, faji, vallási valamit képességbeli és képzettségbeli hovatartozásától függetlenül.  
 • Segítek gyermekemnek, hogy élmény legyen számára a sport, és minden tőlem telhető segítséget megadok az edzőknek.  
 • Megteszek mindent, amit a gyermekek sportolási lehetőségeinek szervezésének terén megtehetek.